(Ordnas vid senare tillfälle!) Alla lärare skrivlärare i eget ämne – genrepedagogik som språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Kursen ordnas inte den 22.9 utan flyttas fram. Mera information kommer på hemsidan, på Facebook och i infobrev till kommunerna då nytt datum finns.

Vad? 

Hur får vi som pedagoger eleverna att förstå vad de läser? Hur får vi eleverna att verkligen svara på frågan och inte bara flumma runt? Samtidens multimodala textflöden och därmed ökade krav på kritisk läs- och skrivkunnighet utmanar skolans skriftpraktiker. Skolans skrivundervisning har ett uppdrag att erbjuda trygga ramar och skriviver, vilka stärker de ungas läs- och skrivkompetens för ett aktivt medborgarskap.

Föreläsningen bygger på genrepedagogiska teorier och utgår från projekt Skrivande skolas syn på varje lärare som skrivlärare i eget ämne. Avbrott med kollaborativt skrivande och smågruppsdiskussioner ingår i helheten.

För vem? Lärare i 7-9, men också intresserade lågklasslärare är välkomna med!

När? 22.9.2021 kl 15.15-16.45

Plats: online

Anmäl dig här

Fortbildare och mera info:

FD Annette Kronholm är aktuell som projektledare för det allfinlandssvenska projektet Skrivande skola (2020-23). Hon är disputerad i skrivpedagogik och har lång skrivpedagogisk erfarenhet som modersmålslärare och kurslärare i kreativt skrivande, samt som skrivhandledare och lärarutbildare. Sin femtioårsdag firade hon med att skriva studentexamen i modersmål och litteratur, först som 30-åring vågade hon tala om sig själv som en skrivande människa. Hon är också ordförande för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland.

Det treåriga allfinlandssvenska projektet Skrivande skola lyfter från hösten 2020 in genrepedagogik i alla ämnen i grundläggande utbildning och på andra stadiet. Bakgrunden hittas i e n sexårig process av kollegialt lärande och kompetensutveckling i Topeliusgymnasiet i Nykarleby och har resulterat i Kodknäckaren 2.0. Genre och kontext i multimodala textvärldar (2019).

Hemsida: skrivandeskola.fi