AI i utbildning: en praktisk workshop för lärare

Artificiell intelligens

Artificiell intelligens

Välkommen med på en praktisk workshop för lärare om AI i utbildning.

Innehåll:

  • AI som lärarens bollplank
  • AI som stöd i planeringen
  • AI som stöd i bedömningen

Fortbildare: Marianne Stubbe, Tutorlärare inom Svenska bildningstjänster i Esbo med inriktning på bland annat IKT & digitala verktyg i undervisningen
Målgrupp: personal i grundskolan
Datum: 8.2.2024
Tid: kl. 14.30 – 16
Plats:  distansföreläsning via Teams
Anmäl dig här!