Självmedkänsla – en grund för ork och välmående

Självmedkänsla – en grund för ork och välmående

Med självmedkänsla avses förmågan att behandla sig som man skulle behandla någon annan man bryr sig om, speciellt i jobbiga stunder. Omfattande forskning antyder att en ökad självmedkänsla sänker stress, ökar tillfredställelse med livet samt höjer uthållighet och anpassningsförmåga i förändringssituationer. Under skolningen bekantar du dig med vad självmedkänsla är, vilken typ av nyttor det för med sig samt konkreta tips och metoder för hur du kan stärka din självmedkänsla över tid.

  • Vad är självmedkänsla och hur kan det vara till nytta för mig?
  • Hur kan jag förstärka min självmedkänsla?
  • Hur använder jag den här förmågan i vardagen när jag t.ex. känner mig stressad eller kämpar med inre press eller självkritik?

Tidpunkt: 30.3 kl 14.40-16.10 och 6.4 kl 14.40-16.10

Anmäl dig här

Utbildare: Ronnie Grandell

Ronnie är en legitimerad arbetshälsovårdspsykolog, ledarskapscoach och faktalitteraturförfattare. Ronnie har specialiserat sig på självmedkänsla och har skrivit den första inhemska boken om temat vid namnet Itsemyötätunto (2015) samt en uppföljare till boken med namnet Irti itsekritiikistä (2018). Ronnie jobbar till vardags som arbetshälsovårdspsykolog på Mehiläinen i Åbo, därutöver håller han skolningar om självmedkänsla åt professionella hjälpare och alla som är intresserade av temat.

Den här modulen är en del av ett projekt som finansieras med medel av Utbildningsstyrelsen.