Läs mer

Fritidshemssymposium 2022

En av KOHURs samarbetspartners ordnar ett fritidshemssymposium i Sverige, 26.10 i Stockholm och 18.11 i Malmö. Under konferensen diskuterar forskare sina nyaste fynd. Mera information finns här: https://www.utbildningnorr.se/produkt/fritidshemssymposium/ Konferensen...

Finlandssvensk Barnrättsdag

Barn har rätt till hälsa och utveckling. Hur kan vi förebygga barns psykiska ohälsa? Stiftelsen Bensow ordnar Finlandssvensk Barnrättsdag i samarbete med Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr och Mieli Psykisk hälsa Finland r.f. Övriga samarbetsparter är...

Föra barnen på tal-metoden hösten 2022

Alla metodkunniga i Föra barnen på tal-metoden kan anmäla sig till utbildarutbildning som Mieli ordnar nu under hösten 2022. Det handlar om fem online tillfällen (13.10, 14.10, 18.11, 16.12, 20.1) samt utbildning av en egen liten grupp mellan dessa tillfällen. Blev du...