Läs mer

Finlandssvensk Barnrättsdag

Barn har rätt till hälsa och utveckling. Hur kan vi förebygga barns psykiska ohälsa? Stiftelsen Bensow ordnar Finlandssvensk Barnrättsdag i samarbete med Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr och Mieli Psykisk hälsa Finland r.f. Övriga samarbetsparter är...

Föra barnen på tal-metoden hösten 2022

Alla metodkunniga i Föra barnen på tal-metoden kan anmäla sig till utbildarutbildning som Mieli ordnar nu under hösten 2022. Det handlar om fem online tillfällen (13.10, 14.10, 18.11, 16.12, 20.1) samt utbildning av en egen liten grupp mellan dessa tillfällen. Blev du...

Inkludering för barn och unga

Luckan erbjuder genom sitt projekt Stig in2 en avslutningskonferens om hur man kan stöda barnsoch unga till en god inkludering. Mera information hittas här: https://stiginastusisaan.com/konferens-3/ För vem: Alla som i sitt uppdrag inom offentlig, privat och frivillig...