Läs mer

KOHUR + Luckan

KOHUR vill lyfta fram det arbete som görs för integration på svenska i Huvudstadsregionen. På den här sidan finns information om två projekt som informations- och kulturcentret Luckan genomför.   Handledning för familjer med internationell bakgrund Luckan...

Håll utkik!

I slutet av maj publiceras programmet för verksamheten 2021-2022. Du kommer att hitta mycket spännande som berör bland annat vår tyngdpunkt välmående. Minns att du kan tipsa om fortbildningsbehov och på det sättet vara med och påverka innehållet i händelsekalendern!...

Aktuellt om COVID-19-läget

Verksamheten för året 2021-2022 planeras i hybridform. En stor del kommer att fortsätta ordnas online även om coronarestriktionerna lättar. Flera av årets deltagare har betonat det positiva med fortbildning online efter...