Läs mer

Integration på svenska

KOHUR vill lyfta fram det arbete som görs för integration på svenska i huvudstadsregionen. På den här sidan finns information om två projekt som informations- och kulturcentret Luckan genomför. Handledning för familjer med internationell bakgrund   Luckan...

Håll utkik!

I slutet av maj publiceras programmet för verksamheten 2021-2022. Du kommer att hitta mycket spännande som berör bland annat vår tyngdpunkt välmående. Minns att du kan tipsa om fortbildningsbehov och på det sättet vara med och påverka innehållet i händelsekalendern!...

Online eller fysiskt?

Verksamheten för året 2022-2023 planeras i hybridform. Utgångspunkten är att KOHUR ordnar både fysiska tillfällen och online-verksamhet.  Hemsidan uppdateras med aktuell information. Kommande fortbildningar som KOHUR arrangerar: Inklusive senaste information om...