Nytt startdatum för Engagerande matematik!

av | 29 januari 2021 | KOHUR informerar

Fortbildningen Engagerande matematik var planerad att starta 4.2, men pga. det olyckligvis sammanföll med UBS:s fortbildning om bedömning i ämnet matematik startar vi först 11.3! Datumet för det andra tillfället meddelas inom kort.

Det finns ännu plats på fortbildningen! Anmäl dig här: Engagerande matematik (2 delar)

 

Läs mer

Håll utkik!

I slutet av maj publiceras programmet för verksamheten 2021-2022. Du kommer att hitta mycket spännande som berör bland annat vår tyngdpunkt välmående. Minns att du kan tipsa om fortbildningsbehov och på det sättet vara med och påverka innehållet i händelsekalendern!...

Aktuellt om COVID-19-läget

Verksamheten för året 2021-2022 planeras i hybridform. En stor del kommer att fortsätta ordnas online trots att coronasituationen ser ut att vända till hösten. Flera av årets deltagare har betonat det positiva med fortbildning online efter arbetsdagen. Kommande...

Med välmående i fokus

Ett nyckelord för våra kommande fortbildningar är välbefinnande. Ungas välmående är ett nationellt aktuellt tema och genomsyrar även KOHUR:s verksamhet åren 2021-2022. Det handlar om att genom systematisk fortbildning stöda den pedagogiska personalens färdigheter att...