Rektorscoachning

Under läsåret 2019 – 2020 träffas rektorerna för enhetsskolor regelbundet för att diskutera aktuella teman med utomstående sparrningsstöd. 

 

Dela på: