Rektorscoachning

Regionens rektorer träffas med jämna mellanrum för att tillsammans diskutera aktuella teman. Rektorerna väljer själva vilka teman som ska behandlas och träffas i varandras skolor. 

Rektorsgruppen som läsåret 2017-2018 träffas inom ramen för KOHUR är rektorer för enhetsskolor. 

Dela på: