Register- och dataskyddsbeskrivning

KOHUR samlar in deltagarens namn, e-postadress samt tjänsteuppgift och arbetskommun vid anmälan till KOHURs verksamhet. Deltagaren ger genom anmälan sitt samtycke till att KOHUR-planeraren använder uppgifterna för att meddela deltagaren om verksamhetens praktiska arrangemang. Uppgifterna ges endast till fortbildningens föreläsare eller deltagarens förman som tredje part. Uppgifterna lagras i anmälningssystemet webropol fram till bokslutet för verksamhetsåret och förstörs efter det.

Deltagaren i KOHUR:s verksamhet har rätt att kontrollera de insamlade uppgifter, som berör denne och att be om att bli bortglömd och fråntagen från anmälningsblanketten efter fortbildningen.

Kyrkslätt kommun har huvudansvar för KOHUR:s verksamhet och är registerförare, medan KOHUR-planeraren är anmälningslistans användare och har ensamrätt till att hantera registret. Information om register- och dataskyddsbeskrivningen hittas HÄR .

Frågor kan riktas till KOHUR-planeraren, se Kontakt-sidan.

kohur.fi

Vi utnyttjar cookies
Kohur.fi utnyttjar så kallade cookies, som är texter som sparas på din dator. Cookies används för att förbättra användarupplevelsen, till exempel genom att din webbläsare minns och kan ladda fram sidor du redan besökt snabbare. På kohur.fi mäts även trafikmängder och -mönster på sidan med hjälp av cookies med Google Analytics (läs mera här). Cookies innehåller inga personuppgifter och vi hanterar ingen personlig information genom dem.