Läs mer

Fortbildningskalendern 2024-2025 online!

Kommande läsårs fortbildningar nu online! Du hittar KOHURs fortbildningar genom att scrolla neråt på framsidan eller genom att gå till Fortbildningskalendern. All verksamhet under läsåret 2024 - 2025 ordnas med verksamhetsbidrag av Svenska kulturfonden.

Bryt skammen!

Bryt skammen! Den 19.9 ordnades seminariedagen Bryt skammen! på G18 i Helsingfors av Skolsamarbetsnätverket. KOHUR deltog under dagen och spelade in föreläsningarna. Föreläsningarna fanns tillgängliga under september och oktober 2023. Följ KOHUR och...

Inspiration för musiklek!

Klanglådan Under två workshopar i mars sände KOHUR live från Lojo och Alberga tillsammans med musikpedagogerna Jenny Backman-Pråhl och Amanda Henriksson. Jenny och Amanda sparade inte på energin då de framförde någon av Klanglådans många hitlåtar inför en publik i...