Läs mer

Fortbildningskalendern 2024-2025 online!

Kommande läsårs fortbildningar nu online! Du hittar KOHURs fortbildningar genom att scrolla neråt på framsidan eller genom att gå till Fortbildningskalendern. All verksamhet under läsåret 2024 - 2025 ordnas med verksamhetsbidrag av Svenska kulturfonden.

Bryt skammen!

Bryt skammen! Den 19.9 ordnades seminariedagen Bryt skammen! på G18 i Helsingfors av Skolsamarbetsnätverket. KOHUR deltog under dagen och spelade in föreläsningarna. Föreläsningarna fanns tillgängliga under september och oktober 2023. Följ KOHUR och...

KOHUR önskar feedback och tips!

Önskar du fortbildning kring något speciellt tema? Gör du och dina kollegor någonting som ni gärna berättar om för andra? Hör gärna av dig till Jakob som planerar KOHURs program! I det här formuläret kan du ge feedback eller komma med önskemål!