1. Evenemang
  2. Småbarnspedagogiken

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag
Pågående

Hur ordna verksamhet inom slöjd?

Den här fortbildningen ställs in på grund av ett lågt antal deltagare. Enligt grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022 ska småbarnspedagogiken stödja barnen förmåga att uttrycka sig genom slöjd. Målet […]