1. Evenemang
  2. Digitalt material

Vy-navigering

Evenemang Views Navigation

Idag
Pågående

Digital fortbildning: Jämställdhet, jämlikhet och normer

Känner sig alla barn lika inkluderade och värdefulla i verksamheten?  Den här utbildningen handlar om vad vi kan göra för att få en mer jämställd, jämlik och inkluderande verksamhet. Genom att synliggöra våra egna normer och de vi har i verksamheten har vi möjlighet att göra förändringar, som ökar barnens delaktighet, handlingsutrymme och välmående. Digital […]