Utbildarutbildning i Föra barnen på tal metoden hösten 2022

En samarbetspartners evenemang:

Utbildarutbildningen är till för metodkunniga i Föra barnen på tal- metoden, som är intresserade av och har en möjlighet att utbilda i sitt arbete.

För att kunna söka sig till utbildningen skall deltagaren fylla följande kriterier:
– En godkänd 18 timmars 3 dagars FBT metodutbildning
– Fem genomförda FBT processer
– En möjlighet att utbilda inom ramen för sitt arbete

Efter godkänd utbildning har utbildaren rätt att utbilda i Föra barnen på tal- metoden. Rätten är i kraft i tre år. Rätten att utbilda upprätthålls genom att utbilda och delta på de
nationella utbildardagarna som MIELI Psykisk Hälsa rf ordnar. Utbildaren får en möjlighet att ingå i det nationella nätverk av utbildare som MIELI Psykisk hälsa rf upprätthåller

Under pågående utbildning skall man själv ordna och utbilda en grupp i Föra barnen på tal- metoden. Metodutbildningens tre dagar skall falla inom ramen för utbildningen.
Metodutbildningens första dag skall vara efter första utbildningsdagarna 13-14.10. Andra dagen efter 18.11 och den tredje dagen efter 16.12 och helst innan 20.1. Utbildandet kan
ske i par.

Datum: 13-14.10, 18.11, 16.12, 20.1

Pats: online, via teams. Det krävs en dator med fungerande kamera och mikrofon för att man skall kunna delta

Fortbildare: Bitta Söderblom. Utbildningen förverkligas på svenska.

Anmälan: senast 30.9.22 via https ://mieli futural fi/registration/ 516
Samtidigt bör du sätta ett meddelande åt Mia mia montonen@mieli fi med information om följande saker:
– När du gått metodutbildning och ( vem som utbildare dig
– Hur och i vilken miljö verksamhet du använder FBT
– Hur och i vilken kommun /organisation du tänker att du ordnar din metodutbildning

På utbildningen tas max 12 deltagare . Om intresset är stort väljs deltagarna så det blir spridning över hela Svenskfinland .
Om du har frågor , ta kontakt med Mia Montonen, Tfn +358 40 627 59 24, mia.montonen@mieli.fi