(Ordnas vid senare tillfälle!) Startlådan: Må bra i arbetet – vad kan jag göra själv för att må bra? (2 delar)

Bild på gamla verktyg. Foto: Haupes / Unsplash

Må bra i arbetet – vad kan jag själv göra för att må bättre?

Kursen ordnas under vårterminen 2022

Den här utbildningsprocessen stärker ditt eget välmående. Utbildningarna kommer att innehålla föreläsning och diskussioner/övningar i små grupp.

Teman som berörs:

  • Arbete som stöd för välmående
  • En bra arbetsgemenskap och hur kan jag påverka den själv
  • Kommunikation och dialog i en arbetsgemenskap
  • Svåra situationer i arbete och mångprofessionellt samarbete

Tidpunkt: 16.09.2021 och 23.9.2021 kl. 15-16.30

Plats: Online

Utbildare: Mia Montonen

sjukskötare, pol. mag., arbetshandledare (STOry), produktutvecklare, par- och familjepsykoterapistuderande

Anmälning: höstens tillfälle inhiberas. Ordnas under vårterminen 2022.