Små.ped. Modul 4 Mångprofessionell och hållbar kommunikation inom småbarnspedagogiken (3 delar)

Om att se och ta vara på varandras styrkor och kompetens

Om samtal och kommunikation som grund för välfungerande samarbete

Om reflektionens betydelse för pedagogiskt utvecklingsarbete

Om kommunikation i en hållbar verksamhetskultur

Fortbildningen riktar sig till dig som vill bli bättre på att samtala och kommunicera med barnen, dina kolleger, föräldrar och andra aktörer inom småbarnspedagogiken. Fortbildningen riktar sig också till dig som är intresserad av positiv pedagogik, handledarskap och att utvecklas inom ramen för en hållbar kommunikativ verksamhetskultur.

Under fortbildningen som består av tre tillfällen får du verktyg för och insikter i hur verksamhetskulturen kan bli mera kommunikativ. Fortbildningen bygger på teoretiska utgångspunkter, praktiska exempel från småbarnspedagogiken och från aktuell forskning utförd bland annat inom finländsk kontext.

Fortbildare:

PeD, universitetslektor Marina Lundkvist

Tidpunkt: våren 2022, närmare information på hösten

Anmälning: öppnar när information om tidpunkt är klar

Foto: Kyrkslätts kommun, Svensk småbarnspedagogik och utbildnings bildbank