LÄR Modul 4 Kommunicera tryggt

Den här modulen består av olika delar som fokuserar på kommunikation för att skapa goda relationer.

Wilmameddelandet som skolvardagens skriftpraktik – konsten att skapa tydlighet och dialog.

Tidpunkt: våren 2022 (uppdateras)

Plats: online

Föreläsare: FD Annette Kronholm-Cederberg är aktuell som projektledare för det allfinlandssvenska projektet Skrivande skola (2020-23). Hon är disputerad i skrivpedagogik och har lång skrivpedagogisk erfarenhet som modersmålslärare och kurslärare i kreativt skrivande, samt som skrivhandledare och lärarutbildare.

Skrivande skola lyfter från hösten 2020 in genrepedagogik i alla ämnen i grundläggande utbildning och på andra stadiet. Bakgrunden hittas i en sexårig process av kollegialt lärande och kompetensutveckling i Topeliusgymnasiet i Nykarleby och har resulterat i Kodknäckaren 2.0. Genre och kontext i multimodala textvärldar (2019). Föreläsningen bygger på genrepedagogiska teorier och utgår från projekt Skrivande skolas syn på varje lärare som skrivlärare i eget ämne. Avbrott med kollaborativt skrivande och smågruppsdiskussioner ingår i helheten.