KOHUR deltar i EDUCA 2018.

admin, · Kategorier: Uncategorized

Hej!

KOHUR:s fortbildningsskalender för vårterminen är klar, förutom några fortbildningar som saknas för målgruppen gymnasielärare. Jag uppdaterar kalendern och hemsidan kontinuerligt under våren. Fortbildningarnas anmälningslänkar öppnar senast  vecka 4. Först ut är Tour de KOHUR i Winellska skolan.

Workshops i Winellska skolan – Tour de KOHUR

Datum och tid: tisdag 30.01.2018 kl. 15 – 17

Plats: Winellska skolan, Kyrkslätt

Målgrupp: lärare i grundläggande utbildningen i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda.

Program: Har du koll på de digitala verktygen i undervisningen? Nu har du möjlighet att uppdatera din förmåga att använda digitala verktyg på basen av din egen utgångsnivå. Winellska skolan ordnar flera workshops under en eftermiddag med de egna lärarna som fortbildare. I samarbete med Tour de KOHUR får du också möjlighet att bekanta dig med skolans nya paviljonger  och lärare, som deltar i fortbildningen. Anmäl dig genom att följa länken i vänstra balken.  Välkommen med!

Notera att KOHUR har en ny sida på Facebook och att den gamla sidan slutar att fungera inom kort. Håll dig bäst uppdaterad om vår aktuella verksamhet genom att gilla sidan KOHUR på Facebook!

KOHUR deltar i EDUCA – 2018. Jag hoppas att få träffa så många av er som möjligt i vår monter 6r30 i HÖRNAN!

Här följer ett axplock av vårens fortbildningar; BRAVKOD, Logiskt tänkande och programmering, Portfoliometoden i undervisningen, ”Eleverna med på noterna” – idéer för musikundervisning åt klasslärare, Studerande med specialbehov – Hur möta mångfalden i undervisningen?  Skolfrånvaro – om motivation och lärande, Explosiva barn, Att synliggöra barnets lärande med pedagogisk dokumentation i småbarnspedagogiken.

Hälsningar,

Boel

Dela på:

God Jul och ett lärorikt nytt år 2018!

admin, · Kategorier: Uncategorized

Hej!

Julen står för dörren och vi kan se tillbaka på en hösttermin med mångsidig verksamhet både i daghemmen och skolorna. Under hösten har jag som KOHUR- planerare haft möjligheten att träffa många av er pedagoger.  Ni har gett värdefull respons på verksamheten samt önskemål om kommande fortbildningar. KOHUR:s planeringsgrupp har träffats och tillsammans med undervisningscheferna strävar vi till att erbjuda en mångsidig fortbildningsverksamhet för alla stadier.

KOHUR:s fortbildningskalender för vårterminen 2018 utkommer inom kort. På vår hemsida finns det information om specifika fortbildningar och anmälningslänkar till dem. Gilla också gärna vår facebook-sida och twitter-flödet för aktuell information.  KOHUR deltar i EDUCA – 2018. Kom gärna och bekanta er med vår verksamhet vid vår monter intill scenen vid HÖRNAN.

KOHUR startar upp nätverk för lärare, som vill nätverka med kolleger inom samma ämnesområden och få ämnesspecifik fortbildning. Nätverket för speciallärare startar igen i början av 2018 efter en paus. Målet för vårterminen är att ge samtliga lärare möjlighet till egna nätverk. Till det behöver vi deltagare och frivilliga lärare som drar nätverken, Kontakta KOHUR- planeraren för mer information eller anmäl intresset för nätverk vid KOHUR:s monter vid EDUCA 2018.

Här följer ett axplock av vårens fortbildningar; BRAVKOD, Logiskt tänkande och programmering, Portfoliometoden i undervisningen, ”Eleverna med på noterna” – idéer för musikundervisning åt klasslärare, Hur stöda och bemöta ungdomar med psykisk ohälsa?,  Skolfrånvaro – om motivation och lärande, Programmering med Schratch och Makey,Makey.

Men först vill jag önska er alla en fin jultid samt ett lärorikt och Gott Nytt År 2018!

Tack för samarbetet under året som gick och håll gärna kontakt med KOHUR!

Varma julhälsningar,

Boel

KOHUR- planeraren

 

Dela på:

SAVE THE DATE – PROFFSDAYS i programmering 6.11.2017

admin, · Kategorier: Uncategorized

Hej!

I samarbete med PROFFS 2.0 och projektledaren Linda Mannila får du här information angående nästa PROFFSDAYS evenemang.

Boka dagen i din kalender redan nu!

Evenemanget PROFFSdays, som gick av stapeln första gången i Åbo hösten 2016 och sedan i Vasa våren 2017 lockade lärare från hela Svenskfinland. Det har nu blivit dags för ett tredje evenemang, och det går av stapeln i Helsingfors måndagen den 6/11. Målsättningen med evenemanget är att erbjuda fortbildning inom programmering och digital kompetens enligt nya läroplanen samtidigt som vi erbjuder lärare möjlighet till ämnesövergripande och kollegialt lärande.

Under dagen får du som lärare möjlighet att själv pröva på att programmera och arbeta med olika teman under skräddarsydda hands-on-workshops. Vi har olika spår där vissa workshops är riktade till nybörjare och andra är till för dem som redan har en del erfarenhet. Målsättningen är att alla ska hitta något som passar!

Evenemanget är avgiftsfritt och riktar sig till lärare i förskolan och den grundläggande utbildningen (F-9). Huvudarrangör är projektet PROFFS 2.0 (Programmering för förskola och skola) med finansiering från Utbildningsstyrelsen.

Sprid gärna information om evenemanget till dina kolleger. Om du eller de har frågor eller kommentarer kan ni kontakta Linda Mannila (linda@digismart.fi) som fungerar som projektledare för PROFFS-projektet.

linda@digismart.fi

+ 358 40 7218747

”Never stop learning because life never stops teaching”

Dela på:

Hösten är här – kom med i verksamheten!

admin, · Kategorier: Uncategorized

Hej!

Hösten är här! Det märks inte minst i samtalen med er, som arbetar i daghemmen och skolorna. Det är mycket på gång inom alla stadier. De lokala planerna för småbarnspedagogik har tagits i bruk i daghemmen och läroplansreformen påverkar arbetet på alla stadier på många sätt. Digitaliseringen förändrar arbetet både genom teknik och metoder. Det viktigaste är kanske ändå att barnen och ungdomarna fortfarande behöver medmänskliga möten, växelverkan och inspirerade samt kunniga pedagoger i sin vardag – på alla stadier. För att du ska få redskap och möjlighet att reflektera över ditt arbete finns KOHUR. Välkommen med i verksamheten! All information och anmälningar sker separat för respektive verksamhet i balken till vänster.

Fortbildningen Jämställdhet i lärande startar 27.09 kl. 15 – 17 i Mattlidens skola, Esbo. Fortbildare är Virve Savoila från Ekvalita. Vi behöver fler deltagare för att kunna ordna fortbildning med detta viktiga tema. Anmäl dig snarast!

Utveckla ditt kunnande i portfoliopedagogiken tillsammans med Agneta Lundmark, pedagogisk ledare i Botby grundskola och en av Helsingfors utbildningsverks utvecklingslärare. Fortbildningen hålls i Hoplaxskolan, Munksnäs-enheten 0-5, Locklaisvägen 9, Helsingfors onsdagen den 27.09

kl. 15 – 17. Deltagaren förväntas ha med egen digital utrustning. Anmäl dig snarast!

Funderar du ibland på hur du ska samarbeta med barn som låser sig i sitt beteendemönster i gruppen? Kom då med på fortbildning i ”Bråkiga barn – samarbetsbaserad problemlösning” med fortbildaren Daniel Albrecht, specialklasslärare i Finno skola och utbildad i metoden av Ross. W. Greene. Tid ges för frågor och diskussioner kring problematiken. Fortbildningen arrangeras torsdagen den 28.09 i kommunhuset i Kyrkslätt. Målgrupp: personal i daghem och grundskolor i huvudstadsregionen. Anmäl dig snarast!

Vill du utveckla dig och din lärarroll? Kom med i mentorgruppen som startar torsdagen den 28.09 kl 14.30 i Lagstads skola med mentorerna och speciallärarna Anne-Marie Knuuttila och Susanna Westermarck. Gruppen träffas kontinuerligt under läsåret 2017-2018. Både nya och erfarna lärare inom den grundläggande utbildningen är välkomna! Meddela snarast om ditt intresse till rektorn i din skola!

Kontakta boel.blomqvist@kyrkslatt.fi för frågor.

Hälsningar,

Boel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsingfors onsdagen den 27.09 kl 15 – 17. Målgruppen är i första hand lärare i åk 1-6 i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Vanda och Helsingfors. Anmäl dig snarast!

Undrar du ibland vad man ska göra eller inte göra då en eller flera elever låser sig sitt beteende i klassen och det inte fungerar? Hur hitta vägar till samarbete? Kom med på fortbildningen ”Bråkiga barn” i Kyrkslätt salen i kommunhuset i Kyrkslätt torsdagen den 28.09 kl. 15 – 17! Fortbildaren Daniel Albrecht är specialklasslärare i Finno skola och utbildad i arbetsmetoden samarbetsbaserad problemlösning. Anmäl dig snarast!

Vill du utveckla ditt lärarskap och reflektera över din roll som lärare? Kom med i mentorgruppen för nya eller erfarna lärare! Gruppen leds av mentorerna och speciallärarna, Anne-Marie Knuuttila och Susanna Westermark. Första träffen hålls torsdagen den 28.09 kl. 14.30 – 16.30 i Lagstads skola, Esbo. Gruppen träffas fortgående under läsåret 2017-2018 enligt egen tidtabell. Meddela om ditt intresse till rektorn eller föreståndaren i din skola snarast!

Kontakta boel.blomqvist@kyrkslatt.fi för frågor eller önskemål om KOHURs verksamhet!

Hälsningar,

Boel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela på:

Nya vindar på KOHUR- i ur och skur!

admin, · Kategorier: Uncategorized

Hej på er alla!

Hoppas att ni har haft en skön sommar- vädret till trots! Titti har jobbat flitigt under våren för att färdigställa fortbildningsutbudet inför hösten. I skrivande stund finslipar vi ännu några detaljer för att kunna erbjuda er ett förhoppningsvis givande fortbildningsutbud i höst. Här på KOHUR-kansliet i Kyrkslätt, blåser det nya vindar, då Titti tackar för sig och övergår till nya arbetsuppgifter och Boel tar över planeringsansvaret för KOHUR. Vi har som gemensamt mål att kunna erbjuda er en uppdaterad fortbildningskalender under vecka 33.

Nytt för i höst är också att vi startar upp en planeringsgrupp för KOHUR med målet att vara lyhörda för de fortbildningsbehov och önskemål som ni har. I planeringsgruppen deltar representanter för personalen i småbarnspedagogiken och skolorna i de olika kommunerna. Ni får gärna komma med förslag och önskemål om fortbildningar till era förmän som kan vidarebefodra dem till oss!

Ta gärna kontakt med Boel om ni har förslag och önskemål om kommande fortbildningar eller i andra ärenden angående KOHUR. KOHUR har nytt telefonnummer 040- 126 98 33.

Jag ser framemot ett gott samarbete med er alla i fortbildningens tecken och önskar Titti allt gott i de nya uppgifterna!

Med önskan om en givande höst!

Boel

 

 

Dela på:

Sommar!

admin, · Kategorier: Uncategorized

Planering av fortbildning för nästa läsår är under arbete, på programmet finns en hel del olika temata för olika målgrupper.

Susanna Westermarck och Ann-Marie Knuuttila drar igen igång med deras mentorskapsverksamhet som fått så god feedback, gruppen samlas första gången 28.9 i Lagstads skola, här kan du läsa mera om detta! Pedagogiska caféer erbjuds inom en rad olika temata bland annat bråkiga barn, grej of the day-erfarenheter från förskolan, kodknäckaren, problembaserat lärande, elever med specialbehov, bedömning, portfoliopedagogik. Nätverksträffar är också under planering, bland annat än träff för tutorlärarna i regionen!  

Men nu nalkas sommar också för KOHUR, hoppas värmen snart anländer. I höst blåser nya vindar med ny planerare för KOHUR!

Allt gott, sköt om er och njut!

hälsar Titti

Dela på:

24.4 Nätverksträff inom specialpedagogik i Esbo

admin, · Kategorier: Uncategorized

Nätverket inom specialpedagogik ordnar en träff 24.4 kl. 15-17 i Boställsskolan i Esbo med bla Maj-Len Engelholm från Utbildningsstyrelsen. Läs mera här!

Obs! Uppdaterad 24.3.2017: platsen ändrad till Karamalmens skola i Esbo!

Dela på:

Fortbildningsprogrammet för våren 2017 – spikat!

admin, · Kategorier: Uncategorized

KOHUR:s fortbildningstillfällen för våren har nu alla hittat sin plats i kalendern; positiv psykologi, coaching, digitala skolan, svenska språket, bedömning, jämställdhet, studieteknik, Pisa etc! Här hittar du programmet i utskriftsvänligt format. Nytt för våren är satsningen på webinarier, märkta med WEB i listan, i dessa kan man också gärna delta i en grupp från skolan, hör då av dig till mig så planerar vi den tekniska biten tillsammans !

Nu ljög jag ju lite grann, allt är inte spikat, nätverken planerar träffar och också skolorna planerar fortbildningstillfällen som KOHUR får tillgång till! Så det lönar sig att följa med webbplatsen www.kohur.fi, Facebook KOHUR och Twitter @wwwkohurfi .

Sportlovshälsningar från Titti

 

Dela på:

Coaching/handledning – hjälpa att lära sig att lära

admin, · Kategorier: Uncategorized

Med stor glädje vill jag uppmärksamma er på KOHUR:s stora satsning på fortbildning inom Coaching denna vår med den erfarne och ICF-certifierade coachen Christine Suvanto från CoachCompanion. Kunskap om coachingens kärnkompetenser (enligt ICF) såsom aktivt lyssnande, hur man stöder i måluppsättning och ansvarstagande, ger lärarna verktyg i hur de kan kombinera rollen som lärare och coach/handledare i interaktionen med elever, kolleger och hemmen. Här kan ni se mer om hur programmet är upplagt och anmäla er!

De olika termerna för temat kan skapa en viss förvirring; coach, handledare, mentor, tutor etc Men i denna helhet drar vi paralleller till handledning enligt de nya läroplanerna, och koncentrerar oss på lärarnas nya roll som handledare gentemot eleverna och det ökade behovet av samarbete kolleger emellan.

Hittde en träffande definition av begreppet coaching när jag googlade, författaren och fd racerföraren John Whitmore: ”Coaching är att frigöra en persons potential för att maximera dennes prestation. Det är att hjälpa dem att lära, hellre än att lära dem”.

Ha en fin solig vinterdag!

Titti

 

Dela på:

Svenska språket – anmäl dig nu!

admin, · Kategorier: Uncategorized

Fortbildning inom det Svenska språket med Anna Slotte och Ida Hummelstedt-Djedou i KOHUR:s kalender för våren! Att läsa och skriva är basen för lärande i skolans alla ämnen och årskurser. För varje år förväntas eleverna kunna förstå allt mer avancerade och varierande texter – och producera en mängd ämnesspecifika texter. Hur kan vi stöda dem i detta arbete? Läs vidare här! 

Dela på: