27.9 JÄMSTÄLLDHET I LÄRANDE (första träffen av fyra), Esbo

FÖRELÄSNINGSHELHET: Jämställdhet i lärande, Esbo 

Rubrik: Jämställdhet i lärande, 4 st träffar à 2h + ca 6h eget arbete

Datum, tid och plats:

27.9 kl. 15-17, Mattlidens skola

17.10 kl. 15-17, Mattlidens skola

8.11 kl. 15-17, Lagstads skola

13.11 kl. 15-17, Lagstads skola

(fortbildningen skulle förverkligas våren 2017 men pga för få anmälda är den uppskjuten till hösten 2017)

Målgrupp: lärare inom den grundläggande utbildningen i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda

Föreläsningsbeskrivning: Fortbildningens syfte är att fördjupa kunskapen i jämställdhet och dess betydelse för att se den enskilda eleven, se kopplingen till nya läroplanens målformuleringar, men också att utbilda deltagarna till att handleda egna personalgruppen i det webbaserade studiepaketet www.jamstalldhetilarande.fi. Under fortbildningens fyra närstudietillfällen introduceras och processas de sex olika temakapitlen genom grupparbeten och tillämpningsuppgifter mellan närstudieträffarna.

Kapitlen behandlar introduktion i tematiken, självreflektion, undersökning av bemötande och material samt samarbete med både kolleger och utomstående aktörer. Under utbildningen ges tid för diskussion och utförande av de tillhörande uppgifterna för studiepaketet samt gemensamma diskussioner kring hur de olika temana kan integreras i verksamheten.

Föreläsare: Virve Savoila, Ekvalita Oy

Anmälning: anmäl dig via länken här!

Minimi antal: 20 personer

Samarbetspartner: tillfället ordnas i samarbete med Ekvalita Oy. Ekvalita jobbar för jämställdhet i skolan och erbjuder genom Utbildningsstyrelsens personalfortbildningsstöd gratiskurser för skolpersonal under läsåret 2016-2017. Kurserna kräver 20 deltagare för att erhålla utbildningsstyrelsens stöd.Sieppaa

 

 

Dela på: