Fortbildning läsåret 2016-2017 – målgruppsvis

I menyn på höger sida hittar du fortbildningarna i kronologisk ordning indelade i föreläsningshelheter och pedagogiska caféer samt webinarier. Följ länkarna för att se närmare beskrivningar och för att anmäla sig! Här nedan hittar du fortbildningarna indelade per målgrupp (förutom de som skolorna erbjuder).

 

FÖRELÄSNINGSHELHETER – VÅREN 2017

Målgrupp: småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande- och gymnasieutbildning
Föreläsningshelhet: COACHING – deltagarna deltar i alla tre tillfällen!

13.3, 3.4 & 18.4 Ett coachande förhållningssätt i skolan – spara tid och få energi med praktiska coachverktyg

Målgrupp: grundläggande utbildning
Föreläsningshelhet: JÄMSTÄLLDHET I LÄRANDE – deltagarna deltar i alla fyra tillfällen!

20.3, 3.4, 10.4 och 3.5 Jämställdhet i lärande (4 st träffar + ca 6 h eget arbete)  

Målgrupp: grundläggande och gymnasieutbildning
Föreläsningshelhet: Verksamhetskulturen i den digitala skolan

8.3 Vad innebär det att leva och lära i ett digitaliserat samhälle?

27.3 Robotik..

26.4 Datorn i skolan – hur påverkar den verksamhetskulturen?

Målgrupp: grundläggande och gymnasieutbildning
Föreläsningshelhet: Svenska språket

31.1 Att förstå och skriva texter i skolans alla ämnen – Språkstödande arbete med fokus på texter (åk 6-9 + gymn)

14.2 Att förstå och skriva texter i skolans alla ämnen – Språkstödande arbete med fokus på texter (åk 3-7)

29.3 Flerspråkighet ur ett socialt rättviseperspektiv

Målgrupp: grundläggande (åk 7-9) och gymnasieutbildning
Föreläsningshelhet: Studieteknik

27.4 Studieteknik med Håkan Fleicher

 

PEDAGOGISKA CAFÉER/WEBINARIER – VÅREN 2017

Målgrupp: småbarnspedagogik och förskoleundervisning  

15.3 Digital dokumentation och språkutveckling

4.4 Pedagogisk dokumentation och delaktighet – ePortfolio i Helsingfors förskolor (också som webinarium)

Målgrupp: småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning  

2.2 EXPLOSIVA BARN samarbetsbaserad problemlösning

Målgrupp: grundläggande utbildning

7.2 Svenska som andraspråk – hur ska du som klass- eller ämneslärare jobba med dessa elever

15.2 Eleven som inte vill

25.4 Kamrat- och självbedömning (också som webinarium)

3.5 Analys av PISA -resultat (också som webinarium)

Målgrupp: grundläggande och gymnasieutbildning

2.2 Skärmar, samtal och internet – undervisning och lärande i mobiltelefonernas tid (också som webinarium)

23.3 Om den positiva psykologin och att arbeta med styrkor hos elever/studerande (också som webinarium)

5.4 Mindset: Dynamiskt eller statiskt. Hur ser vi på utveckling och förmåga till förändring både hos oss själva och eleverna? (också som webinarium)

*************************************************


FÖRELÄSNINGSHELHETER ”3+3+3” HÖSTEN
 2016

Målgrupp: alla lärare från förskolan-gymnasiet
Föreläsningshelhet: En skola för alla

Del 1  5.10.2016 Främja likställdhet – kulturell mångfald

Del 2  9.11.2016 Genuspedagogik och jämställdhetsarbete

Del 3  24.11.2016 Somliga behöver mer, för att få lika mycket

Målgrupp: lärare i åk 1-9
Föreläsningshelhet: Bedömning – grundläggande utbildning

Del 1  21.9.2016 Utmanande undervisning och formativ bedömning i praktiken

Del 2  18.10.2016 Oppimisen kehittävä arviointi: perusteita ja käytänteitä

Del 3  29.11.2016 Verktyg för skapandet av en formativ bedömningskultur i skolan

Målgrupp: lärare i gymnasiet
Föreläsningshelhet: Bedömning – gymnasieutbildning

Del 1  22.9.2016 Utmanande undervisning och formativ bedömning i praktiken

Del 2  18.10.2016 Yksilöllinen oppiminen, oppimisen omistajuus ja arviointikulttuurin muutos?

Del 3  30.11.2016 Monipuolista, oppimista edistävää arviointia lukiossa

PEDAGOGISKA CAFÉER – HÖSTEN 2016

Målgrupp: lärare i förskolan 

14.11.2016 Mångsidiga kompetenser i förskoleundervisningen

7.12.2016 Digital dokumentation och språkutveckling

15.3.2017 Digital dokumentation och språkutveckling

Målgrupp: lärare i förskolan och åk 1-9

6.10.2016 Neuromotorik- hur kan det hjälpa inlärningen?

2.11.2016 ”Pääseeks mukaan?” – Kiusaamisen ehkäiseminen ryhmässä

Målgrupp: lärare i åk 1-9

6.9.2016 Själv- och kompisbedömning

13.9.2016 Läroplansträff i finska

14.9.2016 Läroplansträff i Matematik

20.9.2016 Läroplansträff i Främmande språk

22.9.2016 Läroplansträff i Omgivningslära

29.9.2016 Projektpresentation ”Det välmående och lärande sinnet

11.10.2016 Mobbningsförebyggande arbete på ett mångsidigt sätt

3.11.2016 Bedömningssamtal årskurserna 7-9

Målgrupp: lärare i åk 1-9 och gymnasiet

6.10.2016 Kodknäckaren – ett kollegieprojekt för genremedvetet lärande

25.10.2016 Sexuella minoriteter

26.10.2016 Skärmar, samtal och internet – undervisning och lärande i mobiltelefonernas tid

17.11.2016 Kaverisuosio: informaalin koulun rakentellinen ongelma

Dela på: