Material från fortbildningar

15.3.2017 Digital dokumentation och språkutveckling, Kyrkslätt

7.12.2016 Digital dokumentation och språkutveckling, Vanda

30.11.2016 Bedömning för gymnasiet, del 3. Monipuolista, oppimista edistävää arviointia lukiossa, Helsinge gymnasium

29.11.2016 Verktyg för skapandet av en formativ bedömningskultur i skolan, Kyrkslätt

24.11.2016 En skola för alla, del 3. Somliga behöver mer, för att få lika mycket, Storängen

14.11.2016 Mångsidiga kompetenser i förskoleundervisningen, Esbo

9.11.2016 En skola för alla, del 2. Genuspedagogik och jämställdhetsarbete, Helsinge skola

3.11.2016 Bedömningssamtal årskurserna 7-9, Norsen + blanketter

2.11.2016 ”Pääseeks mukaan?” – Kiusaamisen ehkäiseminen ryhmässä, Kyrkslätt

18.10.2016 Bedömning för grundskolan, del 2. Oppimisen kehittävä arviointi: perusteita ja käytänteitä, Hoplaxskolan

18.10.2016 Bedömning för gymnasiet, del 2. Yksilöllinen oppiminen, oppimisen omistajuus ja arviointikulttuurin muutos?, Kyrkslätts gymnasium

6.10.2016 Kodknäckaren- ett kollegieprojekt för genremedvetet lärande, Helsinge gymnasium

5.10.2016 En skola för alla, del 1. Främja likställdhet – kulturell mångfald, Grundskolan Norsen

22.9.2016 Bedömning för gymnasiet, del 1. Utmanande undervisning och formativ bedömning i praktiken, Mattliden

21.9.2016 Bedömning för grundskolan, del 1. Utmanande undervisning och formativ bedömning i praktiken, Hagelstamska skolan

6.9.2016 Pedagogiskt café: Kamrat- och självbedömning med Johanna Pipping-Arrakoski och Riina Stenman-Vuorinen i Grundskolan Norsen

10.5.2016 Pedagogiskt café: Kamrat- och självbedömning med Johanna Pipping-Arrakoski och Riina Stenman-Vuorinen i Mattliden  och Självutvärdering

28.4.2016 Pedagogiskt café: Handledning i enlighet med nya läroplanen, handledning inte bara elevhandledarens sak med Sonja Andersson

Dela på: