27.10 Motiverande samtal

Målgrupp: elev-och studiehandledare, speciallärare

Tidpunkt: tisdag 27 oktober kl. 15.30 – 17.00

Plats: På distans

Innehåll:

Utbildningstillfället syfte är att ge deltagarna kunskap om hur metoden motiverande samtal (MI Motivational Interviewing) kan tillämpas för att skapa motivation för förändring hos studeranden i behov av stöd i lärandet och livshantering .

Under tillfället försöker föreläsaren ge konkreta råd och tips hur metoden kan användas som samtals- och handledningsmetod vid stödjande av studerandes motivation, lärande och vårdande av egen hälsa.

Föreläsare: Eeva-Liisa Salmi PD(utvecklingspsykologi), PeM, psykoterapeut

Anmälning: Anmäl dig HÄR

Dela på: