5.11 Att arbeta med normkreativ läsning av barn- och ungdomsböcker i undervisningen

Målgrupp: lärare i grundläggande utbildningen

Tidpunkt: torsdag 5 november kl. 14-15.30

Plats: distans

Innehåll:

Vad är normkreativitet? Vilka normer finns i dagens barn- och ungdomsböcker och hur kan böckerna hjälpa oss att vidga våra föreställningar? Bibliotekspedagog Sara Nordlund-Laurent berättar om normkreativitet i barn- och ungdomslitteraturen och olika sätt att arbeta normkreativt med hjälp av böcker.

Vi får dessutom ta del av ett kreativt sätt att arbeta med böcker och poesi. Susann Etzell, lektor i modersmål och litteratur, presenterar hur man kan väcka intresse för poesi med hjälp av bokpärmar.

Anmälning: Anmäl dig HÄR

Dela på: