25.1 Kooperativt lärande, del 1

Tidpunkt: 25.1 kl. 9-16 + 10.3 (halvdag, meddelas närmare)

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik och förskola

Plats: meddelas senare om näträff eller på distans

Innehåll:

Kooperativt lärande inom småbarnspedagogik och förskola
Kooperativt lärande har visat sig ge förskolegrupper där barnen mår bra, samarbetar och leker mer med varandra än i andra grupper. Utbildningen presenterar hur kooperativt lärande kan användas i förskolan. Vi går igenom lekstrukturer och konkreta tips för att öva samarbete mellan barnen. Teori och praktik presenteras i en helhet: kortare föreläsningsdelar följt av diskussioner och praktiskt utforskande. Deltagarna får med sig flera nyckelstrategier för att prova kooperativt lärande i sin verksamhet redan nästa dag.

Kursledare: Niclas Fohlin är grundskollärare F-9, förskollärare och specialpedagog samt undervisat på Uppsala universitet. Han har arbetat med kooperativt lärande i flera år med elever i behov av särskilt stöd samt handleder lärare och har utbildning för skolor.

Niclas Fohlin är också medförfattare till böckerna Grundbok i kooperativt lärande, Kooperativt lärande i praktiken och Kooperativt lärande i förskolan och skolans första år.

Anmälan: Anmäl dig via länken https://link.webropolsurveys.com/EP/F40D221859C91FFF

Frågor? Kontakta planerare Antonia.Lindqvist(at)kyrkslatt.fiDela på: