Specialpedagogiskt nätverk

Målgrupp: Special- och specialklasslärare i grundläggande utbildningen

Vad gör vi?

I det specialpedagogiska nätverket diskuterar vi på vilka olika sätt man kan stöda en elev med läs- och skrivsvårigheter, vilka material som är bra att använda och hur man kan kompensera svårigheterna. I nätverket behandlar vi även frågor som t.ex. hur vardagen i klassen fås fungerande för alla barn, vilka hjälpmedel som finns i de olika skolämnena och vilka olika sätt det finns att stöda barn som har svårigheter med att uttrycka sig muntligt.

Nätverksträffarna ordnas regelbundet och under träffarna kan du diskutera olika aktuella ärenden och få utvecklingsidéer av oss andra.

Koordinatorer: speciallärarna Lotta Bäck och Katarina Oksanen

Träffar 2020-2021

24.09 kl. 15-16.30 Tema: Distansundervisning – lärdomar och nytänkande.

27.10 kl. 15.30-17 Tema: Motiverande samtal (tillsammans med nätverket för elev-och studiehandledare)

Följande träffar under planering.

Dela på: