17.9 Jag utforskar min omgivning (Modul 1)

Målgrupp: Alla som jobbar inom småbarnspedagogik och förskola

Tidpunkt: Modul 1 17.9, Modul 2 10.11 Kl. 13.30-15 på distans

Utbildare: Ann-Catherine Henriksson, CLL

Modul 3 och 4 på våren som närstudieträffar om möjligt.

Före distanstillfället har deltagaren möjlighet att prova på en enkel aktivitet tillsammans med barnen. Aktiviteten kräver ingen förkunskap från pedagogens sida och ingen krånglig utrustning. Under närstudietillfället reflekterar vi sedan tillsammans kring det vi har erfarit. Tanken är att visa hur mycket man egentligen kan göra med den utrustning som finns på enheten och hur underbart duktiga barnen är som undersökare.

Modulernas tema:

Modul 1: Vi undersöker naturen omkring oss

Modul 2: Miljöfostran inom småbarnpedagogik och förskola

Modul 3: Blanda, smälta, droppa – vi undersöker olika ämnen

Modul 4: Lysa, rulla, glida, falla – vad är det som riktigt händer?

Vad handlar det om?

Läroplanes lärområde ”Jag utforskar min omgivning” handlar om att stöda barnet att iaktta, strukturera och förstå sin omgivning. I programmet ingår idéer för olika slags undersökningar kring miljöfostran och ex. naturen, vatten, väder, luft och teknik. Vi reflekterar kring barns frågeställningar och lärande och vad som redan nu görs på de olika enheterna. Vi delar idéer och erfarenheter, diskuterar utmaningar och tar del av forskningsrön inom området.

Varför?

Små barn utforskar, undersöker och experimenterar helt naturligt för att komma underfund med hur världen fungerar. Barnen undersöker med alla sina sinnen. Det är också nu som många attityder och värderingar befästs. För oss vuxna gäller det att stöda barnet att sätta ord på sina resultat och hjälpa barnen att se helheter och sammanhang. För att kunna göra detta behöver vi ha ett visst mått av ämneskunskap och kunskap om hur vi kan skapa aktiviteter och lärmiljöer som uppmuntrar till nyfikenhet och undersökningar.

Utbildningen ordnas i samarbete med CLL och eventuella frågor om innehållet kan riktas direkt till ann-catherine.henriksson@abo.fi

Anmälning: Anmäl dig direkt till CLL HÄR. Kohur får deltagaruppgifterna därifrån.

Övriga frågor till planerare Antonia.Lindqvist@kyrkslatt.fi

Dela på: