26.1 Kooperativt lärande

Målgrupp: Lärare på gymnasiet

Tidpunkt: 26.01.21 kl. 9-16 OCH 11.03.21 (halvdag, tid meddelas närmare)

Plats: meddelas senare , distans om coronasituationen inte tillåter närtillfälle

Innehåll:

Kooperativt lärande är både en metodik och ett pedagogiskt förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang, social utveckling och lärande. Genom att eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar både måluppfyllelsen och deras sociala sammanhållning. Arbetssättet utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stärker läraren som ledare i klassrummet. I workshopen får du prova på många olika samarbetsstrukturer och får hjälp att planera egen undervisning. Detta ingår i workshopen: Kunskap om och strategier för hur du som pedagog kan aktivera eleverna som lärresurser för varandra. Utökad didaktisk repertoar i form av strategier för fungerande grupparbete. Vad kan vi lära oss av forskning och beprövad erfarenhet? Kunskap om hinder och möjligheter med olika arbetsmetoder. Förslag på och möjlighet att prova fungerande strategier för att skapa en undervisningsgemenskap. Övning i att göra medvetna val kring vilken undervisning som passar i vilken situation

Kursledare:

Niclas Fohlin är grundskollärare F-9, förskollärare och specialpedagog samt undervisat på Uppsala universitet. Han har arbetat med kooperativt lärande i flera år med elever i behov av särskilt stöd samt handleder lärare och har utbildning för skolor. Niclas Fohlin är också medförfattare till böckerna Grundbok i kooperativt lärande, Kooperativt lärande i praktiken och Kooperativt lärande i förskolan och skolans första år.

Anmälning: Anmäl dig HÄR!

Dela på: