21.9 Barnskötarfortbildning: Att stärka det psykologiska välbefinnandet hos barn och personal – INHIBERAD, hålls endast 28.9

Målgrupp: Barnskötare inom småbarnspedagogik

Tillfället 21.9 är inhiberat och fortbildningen hålls endast en gång, 28.9.

Plats: distans

Program: 13.00-14.30 Åse Fagerlund (för alla deltagare)

14.30-15.30 Informationstillfälle endast för Helsingfors stads anställda: Barnskötarnas roll inom småbarnspedagogiken och arbetsbeskrivningen

Tema: Hur inkludera positiv psykologi inom småbarnspedagogiken? Deltagaren får konkreta psykologiska verktyg för att stöda och utveckla den psykiska hälsan och välmåendet både hos personalen, barnen och arbetsgemenskapen. Fokus ligger på psykologiska processer och hur man kan ta vara på potentialer, den inre motivationen och lärandets glädje.

Åse Fagerlund (FD, PsL, specialist i neuropsykologi, psykoterapeut, mindfulnessinstruktör och ansvarig forskare för forskningsprojektet Styrka, glädje och medkänsla). Åse Fagerlund har lång erfarenhet av undervisning. Sedan 1998 har hon undervisat inom Åbo Akademi, Öppna Högskolan vid Åbo Akademi och flera yrkeshögskolor. Åse har också i flera års tid utbildat skolpersonal inom positiv psykologi och pedagogik.

Anmäl dig: HÄR !

För mer information kontakta: antonia.lindqvist@kyrkslatt.fi

Dela på: