23.04 Att arbeta med normkreativa barn- och ungdomsböcker i undervisningen

Datum och tid: Tor​sdag 23.4 kl. 14-16

Plats: Blå rummet på Entressebiblioteket, Brogatan 11, Esbo

Målgrupp: Lärare inom den grundläggande utbildningen åk 1-9

Innehåll: Vad är normkreativitet? Vilka normer finns i dagens barn- och ungdomsböcker och hur kan de hjälpa oss att vidga våra föreställningar? Bibliotekspedagog Sara Nordlund-Laurent berättar om normkreativitet i barn- och ungdomslitteraturen och olika sätt att arbeta normkreativt med hjälp av böcker. Vi får dessutom ta del av ett kreativt sätt att arbeta med böcker och poesi. Susann presenterar också hur man kan väcka intresse för poesi med hjälp av bokpärmar.

Utbildare:  Susann Etzell, lektor i modersmål och litteratur och Sara Nordlund-Laurent, bibliotekspedagog

Max deltagarantal: 20 personer

Anmälning: Anmäl dig HÄR !

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: