05.03 Självutvärdering och kamratbedömning

Tidpunkt och plats:

Torsdagen den 05.03 kl. 15.00 – 17.00 i Botby grundskola, Blomängsvägen 2, Helsingfors.

Målgrupp: Lärare inom den grundläggande utbildningen.

Fokus ligger på åk 1-6, men alla är välkomna!

Innehåll:

Under denna tredelade fortbildningshelhet går vi närmare in på bedömningens roll för elevernas inlärning. Forskning visar att det mest effektiva sättet att styra inlärning är genom bedömning. Hur skall vi bedöma så eleverna känner sig delaktiga, får vara aktiva, får ta ansvar för sin lärprocess och lär sig utvärdera sitt eget arbete? 

5.3: Under detta tillfälle delar vi erfarenheter och tips med varandra kring bedömning. Du får gärna presentera bedömningsmodeller som ni har arbetat med i er skola. Även självutvärdering och kamratrespons behandlas. Jag öppnar upp Sannäsmodellen för e 11.2 – Svenska normallyceum: Lärandemålen i fokus i utvärderingsprocessen r och hoppas på ett ivrigt delande och spridande av fungerande modeller. 

Utbildare: Jessica Gillberg, rektor för Sannäs skola i Borgå. Jessica har 20 års lärarerfarenhet bakom sig och har under de senaste åren lett en mycket intressant och lärorik utvecklingsprocess, både ifråga om värdegrund och pedagogik i Sannäs skola. 

Max deltagarantal: 30 personer

Anmälning: Anmäl dig HÄR !

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: