21.01 Formativ bedömning i det livslånga lärandet

Tidpunkt och plats:

21.1 kl. 15.00 – 1700 Åshöjdens grundskola, Sturegatan 6, Helsingfors Formativ bedömning i det livslånga lärandet.

11.2 kl. 15.00 – 17.00 Grundskolan Norsen, Unionsgatan 2, Helsingfors Lärandemålen i fokus i utvärderingsprocessen

5.3 kl.15.00 – 17.00 Botby grundskol, Blomängsvägen, Helsingfors Självutvärdering och kamratbedömning

Observera att anmälan sker separat till varje tillfälle!

Målgrupp: Lärare inom den grundläggande utbildningen.

Fokus ligger på åk 1-6, men alla är välkomna!

Innehåll:

Under denna tredelade fortbildningshelhet går vi närmare in på bedömningens roll för elevernas inlärning. Forskning visar att det mest effektiva sättet att styra inlärning är genom bedömning. Hur skall vi bedöma så eleverna känner sig delaktiga, får vara aktiva, får ta ansvar för sin lärprocess och lär sig utvärdera sitt eget arbete? 

Det är önskvärt att deltagarna tar del i alla tre tillfällen för att få en så djup förståelse av bedömningen som möjligt. Givetvis är det möjligt att även välja valda delar. 

21.1: Vi öppnar upp och diskuterar grundläggande tankar i läroplanen; elevsyn, ett livslångt lärande, elevens aktiva roll och lärarens handledande roll. Hur påverkar dessa vårt sätt att se på bedömningens uppgift?

11.2: Bedömningen skall utgå från hur väl eleven har uppnått målen för lärprocessen. Men hur göra målen klara och mätbara för läraren? Hur ställa upp mål som eleverna förstår och själva kan utvärdera? 

Tillsammans lär vi oss ställa upp konkreta mål utgående från de läroämnesvisa målen i läroplanen. Under detta fortbildningstillfälle kan du med fördel utgå från det ämnesområde som är aktuellt i din klass för tillfället så hjälps vi åt med att ställa upp mål och fundera över bedömningen av elevernas lärprocess.

5.3: Under detta tillfälle delar vi erfarenheter och tips med varandra kring bedömning. Du får gärna presentera bedömningsmodeller som ni har arbetat med i er skola. Även självutvärdering och kamratrespons behandlas. Jag öppnar upp Sannäsmodellen för er och hoppas på ett ivrigt delande och spridande av fungerande modeller. 

Utbildare: Jessica Gillberg, rektor för Sannäs skola i Borgå. Jessica har 20 års lärarerfarenhet bakom sig och har under de senaste åren lett en mycket intressant och lärorik utvecklingsprocess, både ifråga om värdegrund och pedagogik i Sannäs skola. 

Max deltagarantal: 30 personer

Anmälning: Anmäl dig till 21.01 i Åshöjdens grundskola HÄR !

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: