16.01 Tonåringar på tvären – när skolvardagen inte fungerar

Plats: Winellska skolan, Gesterbybågen 3, Kyrkslätt

Datum och tid: torsdagen den 16.01.2020 kl. 15.00 – 17.00

Målgrupp: I första hand lärare inom den grundläggande utbildningen åk 7 – 9 men alla är välkomna!

Innehåll: I jobbet med ungdomar i skolan stöter vi ofta på utmaningar som är direkt anknutna till deras beteende eller förmåga att fungera i det sammanhang de befinner sig i. Alla som jobbar i en skola stöter någon gång på dessa elever. De kan bli för vilda, för pratiga, storma ut eller bara stänga av och vägra göra något alls. Vad är det som händer då barnet inte klarar av att fungera i en klass eller en grupp och hur ska vi kunna hjälpa eleven att hitta tillrätta? Utgående ifrån bland annat Ross W. Greenes och Bo Hejlskov-Elvéns tankar benar vi ut problematiken kring tonåringar som inte klarar av att fungera i skolvardagen. Vi kommer att prata om synsätt på besvärliga barn och hur man måste tänka för att ha en chans att få barnet att samarbeta med en.
Hur ska man gå till väga för att jobba kring och med barnet för att vardagen ska bli bättre i längden? Skicka gärna en beskrivning av den problematik ni stöter på i ert arbete, så är det enklare att vinkla innehållet så att det passar era behov. Skicka detta senast en vecka innan till daniel.albrecht@esbo.fi. Andra frågor, tankar och feedback får skickas till samma adress.

Fortbildare: Daniel Albrecht är behörig handledare i samarbetsbaserad problemlösning och har jobbat med modellen både direkt med egna elever och som handledare för andra vuxna som lär sig modellen. Daniel jobbar som speciallärare med fokus på beteende- och skolfrånvaroproblematik.

Värd: Kristiina Koli / Boel Blomqvist

Max antal deltagare: 80 personer

Anmälning: Anmäl dig HÄR !

Dela på: