14.01 Oflexibla barn- samarbetsbaserad problemlösning

Datum och tid: tisdagen den 14.01.2020 kl. 15.00 – 17.00

Plats: Hoplaxskolan, Locklaisvägen 9, Helsingfors

Målgrupp: Lärare inom den grundläggande utbildningen åk 1-6 och förskolan

Innehåll: Det finns många barn som kommer på kollisionskurs med vardagen både hemma och i skolan eller på dagis. Det kan ta sig uttryck på många olika sätt. En del kanske blir arga eller till och med aggressiva medan anda helt stänger av att sluta prata eller rymmer. De här problemen bottnar i samma problematik, nämligen att de inte klarar av att leva upp till de förväntningar som ställs på dem.

För att kunna jobba med den här problematiken har Ross W. Greene utvecklat en arbetsmetod som är mest känd från boken Explosiva barn. Metoden heter Samarbetsbaserad problemlösning eller CPS (Collaborativ and Proactive Solutions). I modellen jobbar man systematiskt med att identifiera de situationer som gör vardagen besvärlig och med att i samarbete med barnen själva lösa de kringliggande problemen genom en samtalsmodell som kallas Plan B. På föreläsningen går vi igenom hur man jobbar med modellen i sin helhet.

Fortbildare: Daniel Albrecht är behörig handledare i Samarbetsbaserad problemlösning och har jobbat med modellen både direkt med egna elever och som handledare för andra vuxna som lär sig modellen. Daniel jobbar som speciallärare med fokus på beteende- och skolfrånvaroproblematik.

Värd: Marina Stenbäck/Pia Silvander

Max deltagarantal: 25 personer

Anmälning: Anmäl dig HÄR !

 

Dela på: