06.11 Handledande av lärande genom samtal.

Datum och tid: Fortbildningen består av två tillfällen. Det är önskvärt att deltagaren deltar i fortbildningens båda delar.

Del 1. onsdag 06.11 kl. 15.30 – 18.00

Del 2. tisdag 19.11 kl. 15.30 – 18.00

Plats: Tölö gymnasium, Helsingfors

Målgrupp: Lärare, lektorer och rektorer inom gymnasieutbildningen

Handledning av lärande behövs för att stöda studerandens framtidsfärdigheter i ett samhälle i ständig förändring.

Hur kan gymnasiet stöda den studerande till att styra sig själv och att lära sig att lära samt utveckla mångsidiga kompetenser?

I GLP21 ges handledning en större vikt. Målsättningen är att stöda den studerandes medvetenhet om sitt lärande samt att ta ansvar för den egna lärprocessen med lärarens stöd.

Vilka kännetecken har handledning av lärande och hur kan man som gymnasielärare handleda den studerandes lärande målinriktat?

Under kursen får deltagarna utgående från sina tidigare erfarenheter utveckla starkare verktyg för att föra pedagogiskt målinriktade samtal med studerande på gymnasienivå.

Fortbildaren Marina arbetar som universitetslektor på Helsingfors universitet. Marina är PeD, universitetslektor i småbarnspedagogik, studiehandledare och ämneslärare i psykologi. Förutom egen forskning och utvecklingsprojekt har hon en gedigen erfarenhet av skolvärlden och småbarnspedagogik. Till hennes forskningsintressen hör demokrati, etik och delaktighet med fokus på mellanmänskliga relationer och utforskande samtal. I sammanhanget är samtalsmetodik och handledningsteknik av intresse eftersom fokus finns i hur lärare kan stöda och utmana studerande genom handledande samtal.

Max deltagarantal: 12 personer

Anmälning: Anmälan dig HÄR !

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

 

 

Dela på: