26.09 Ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik inom småbarnspedagogiken

Datum och tid: 26.09 kl. 15.30 – 17.30

Plats: Villa Junghans, Leagränden 4, Grankulla

Målgrupp: Lärare inom småbarnspedagogik och förskola

Innehåll: Digital kompetens är en av EU:s åtta nyckelkompetenser och finns med i våra läroplaner som en av de mångsidiga kompetenser barnen ska utveckla. Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt kan ses som en aspekt för digital kompetens.

Att använda sig av digitala verktyg i verksamheten är inget vi längre kan välja bort utan i stället bör vi tänka om, våga testa och utvecklas. Men hur kan vi handleda barnen att vistas tryggt i informations- och kommunikationstekniska miljöer, att söka information, utveckla färdigheter i källkritik samt få ett ansvarsfullt förhållningssätt kring tekniken? Under föreläsningen får du praktiska tips och bl.a. pröva på Gren Screen-tekniken.

Fortbildare: 

Maria Keskinen är lärare inom småbarnspedagogik med stort intresse för det digitala. Hon har många års erfarenhet av att jobba med barn och jobbar för tillfället på Digilandet – ett IKT-resurscenter i Kyrkslätt.

Hanna Lindberg är lärare inom småbarnspedagogik och har jobbat flere år med digital teknik inom förskolan.

Värd: Kristina Gustafsson, daghemsföreståndare

Max deltagarantal: 25 personer

Anmälning: Anmäl dig HÄR !

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: