10.10 Lärandet – en naturlig social process II

Fortbildningen består av två  delar. Separat anmälan.

Datum och tid: Del 2 Torsdag 10.10.2019 kl. 15.00 – 17.00

Plats: Storängens skola, Rektorsgränden 4,  Esbo

Målgrupp: lärare i grundskolor i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda.

Cafébeskrivning: 

Har du funderat på hur du skulle få dina elever att ta ett större ansvar för sitt lärande och att samarbeta mer med varandra? Hur stöda elevernas delaktighet och reflektion över sitt eget lärande samt öka kommunikationen om elevernas  lärande med vårdnadshavarna? Kom med på fortbildning och få tips och idéer för hur du kan förverkliga kooperativt lärande och öka elevdelaktigheten i din klass.

I del 2 får du återkoppla från dina egna erfarenheter i klassen med gruppens erfarenheter och ni fördjupar era färdigheter att arbeta med kooperativa arbetssätt och synligt lärande.

Det går bra att delta i enbart del 1 eller del 2 om man så önskar!

Fortbildare: Maria Malmsten, tutor och klasslärare i Raseborg

Max deltagarantal: 30

Anmälning: Anmäl dig HÄR  !

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med.

Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: