03.09 Teamarbete i gymnasiet

Datum och tid: tisdag 3.9, tisdag 29.10 och torsdag 28.11 kl. 15.00 – 18.00 (deltagaren förutsätts delta i samtliga tillfällen)

Plats: Gymnasiet Grankulla samskola, Västra Skolstigen 1-3 , Grankulla

Målgrupp: Lärare, lektorer och rektorer i gymnasieutbildningen

Innehåll:  Det nuvarande gymnasiesystemet kunde nästan jämföras med en maskin eller en fabrik. Aulis Pitkälä, tidigare generaldirektör vid Utbildningsstyrelsen, ställde följande fråga vid ett seminarium; Lär sig studerande någonting på riktigt eller handlar det mest om att samla kurser under gymnasietiden? Arbetet med att skriva den nya läroplanen för gymnasieutbildningen har ambitiösa målsättningar. Samtidigt upplever allt fler studerande stress och prestationsångest samt olika former av psykisk ohälsa.

Är det dags att pröva på någonting annat i klassrummet? Skulle du vilja reflektera över hurdana krav dagens samhälle och gymnasisterna ställer på dig och verksamheten i klassrummet?

Varför lönar det sig att använda teamarbete i gymnasiet?

Kom med på fortbildningen som består av tre eftermiddagar tillsammans med andra gymnasielärare. Det blir inga föreläsningar utan reflekterande tillsammans i lugn och ro. Du behöver ta med dig en anteckningsbok och en penna. För att förankra sättet att arbeta i klassrummet är det bra om flera lärare deltar från samma gymnasium.

Utbildare: Johanna Levola-Lyytinen, projekchef för GLP2021 i Åbo, tjänstledig rektor för Luostarivuoren Lyseon lukio och senior team coach från Tiimiakatemia.

Max deltagarantal: 20 personer (minimiantal 8 deltagare för kursstart)

Anmälning: Anmäl dig HÄR !

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: