01.10 Musikpedagogik – rytm, dans och samspel för barngrupper 3-5 år och förskola

Datum och tid: tisdagen den 01.10.2019 kl. 17.00 – 19.00

Plats: Prästgårdsbackens daghem och förskola, Kyrkslätt.

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik och förskola. Inga förhandskunskaper behövs.

Innehåll:  Behöver du inspiration till musikverksamheten på jobbet? Nya infallsvinklar? Nyöversatt, svenskt sångmaterial för barn? Eller kollegialt stöd inom ditt skrå med en musikalisk tvist? Kom med och låt dig inspireras att använda nytt material, eller den sångskatt du redan besitter, på ett nytt sätt.

Under kursen tar vi del av materialet både på ett konkret och teoretiskt plan. Vi tar reda på varför vi gör som vi gör och framför allt hur vi gör. Lekarna och sångerna upplevs på ett helhetsmässigt sätt och förankras också teoretiskt. Vi arbetar med teman och målsättningar, en typisk arbetsmetod för den traditionella musikleken, men anpassar repertoaren till bl.a. daghems- och förskolemiljö.

Utbildare:  Jenny Backman-Pråhl är småbarnsmusikpedagog, som till vardags undervisar musiklekgrupper i Länsi-Uudenmaan musiikkiopistos regi i Lojo. Dessutom håller hon föreläsningar om småbarnsmusikpedagogik på högskolor och inom andra stadiets utbildningar samt ordnar fortbildningar åt bl.a. daghemspersonal. Jenny är också involverad i olika projekt som anknyter till småbarnsmusikpedagogikfältet. Hon har gett ut en barnmusikskiva; Musikporten och varit med i arbetsgruppen för det tvåspråkiga musikprojektet Tjolahåpp där bl.a. bearbetningen av det pedagogiska materialet bär hennes signatur.

Värd: Susanne Fagerström, föreståndare för Prästgårdsbackens daghem och förskola.

Max deltagarantal: 20 personer

Anmälning: Anmäl dig HÄR !

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: