05.09 Musikpedagogik – rytm, dans och samspel med barn 0- 3 år

Datum och tid: torsdagen den 05.09.2019 kl. 17.00 – 19.00

Plats: Hommas daghem, Ljusdalavägen, Masaby, Kyrkslätt

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogiken. Inga förhandskunskaper behövs.

Innehåll:  Behöver du inspiration till musikverksamheten på jobbet? Nya infallsvinklar? Nyöversatt, svenskt sångmaterial för barn? Eller kollegialt stöd inom ditt skrå med en musikalisk tvist? Kom med och låt dig inspireras att använda nytt material, eller den sångskatt du redan besitter, på ett nytt sätt.

Under kursen tar vi del av materialet både på ett konkret och teoretiskt plan. Vi tar reda på varför vi gör som vi gör och framför allt hur vi gör. Lekarna och sångerna upplevs på ett helhetsmässigt sätt och förankras också teoretiskt. Vi arbetar med teman och målsättningar, en typisk arbetsmetod för den traditionella musikleken, men anpassar repertoaren till bl.a. daghemsmiljö.

Utbildare:  Jenny Backman-Pråhl är småbarnsmusikpedagog, som till vardags undervisar musiklekgrupper i Länsi-Uudenmaan musiikkiopistos regi i Lojo. Dessutom håller hon föreläsningar om småbarnsmusikpedagogik på högskolor och inom andra stadiets utbildningar samt ordnar fortbildningar åt bl.a. daghemspersonal. Jenny är också involverad i olika projekt som anknyter till småbarnsmusikpedagogikfältet. Hon har gett ut en barnmusikskiva; Musikporten och varit med i arbetsgruppen för det tvåspråkiga musikprojektet Tjolahåpp där bl.a. bearbetningen av det pedagogiska materialet bär hennes signatur.

Värd: Tina Stjernberg, föreståndare för Hommas daghem och förskola.

Max deltagarantal: 20 personer

Anmälning: Anmäl dig HÄR !

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: