Det specialpedagogiska nätverket läsåret 2019-2020

I det specialpedagogiska nätverket diskuterar vi på vilka olika sätt man kan stöda en elev med läs- och skrivsvårigheter, vilka material som är bra att använda och hur man kan kompensera svårigheterna. I nätverket behandlar vi även frågor som t.ex. hur vardagen i klassen fås fungerande för alla barn, vilka hjälpmedel som finns i de olika skolämnena och vilka olika sätt det finns att stöda barn som har svårigheter med att uttycka sig muntligt.

Inom nätverket för specialpedagogik har vi även en egen sluten facebook-grupp där deltagarna kan delge varandra tips och stöd. Gå in på KOHUR:s facebook sida och anhåll om att få bli medlem i specialpedagogiska nätverket!

Nätverksträffarna (åtminstone en per termin) finns till för alla special- och specialklasslärare i huvudstadsregionen. Under träffarna kan du diskutera olika aktuella ärenden och få utvecklingsidéer av oss andra.

 

Välkommen med i både facebook grupp och på de verkliga träffarna!

Kata och Lotta

Dela på: