14.02 Att stöda studerandes lärande genom handledande samtal

En fortbildningshelhet som kombinerar teori med praktik genom praktiska handlednings- och samtalsövningar. Deltagaren förbinder sig att delta i fortbildningen som helhet.

Målgrupp: Gymnasielärare i alla ämnen i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda.

Plats: Tölö gymnasium

Torsdag 14.2 kl. 15.30 – 18.00 Handledande samtal

Det handledande samtalets funktion och struktur

Planering och förberedelse för handledande samtal

Genomförande av handledande samtal

Tisdag 26.2 kl. 15.30 – 18.00 Handledning genom växelverkan

Bemötande av studerande – att se och lyssna in individen

Att lyssna som metod för handledning

Det reflektiva förhållningssättet

Tisdag 2.4 kl. 15.30 – 18.00 Bedömningssamtal

Hur hjälpa mer än stjälpa?

Att stöda lärandets riktning genom handledande samtal

Att stöda den studerandes egenmakt genom handledande dialog

Fortbildaren Marina arbetar som universitetslektor på Helsingfors universitet. Marina är PeD, universitetslektor i småbarnspedagogik, studiehandledare och ämneslärare i psykologi. Förutom egen forskning och         utvecklingsprojekt har hon en gedigen erfarenhet av skolvärlden och daghem. Till hennes forskningsintressen hör demokrati, etik och delaktighet med fokus på mellanmänskliga relationer och utforskande samtal. I sammanhanget är samtalsmetodik och handledningsteknik av särskilt intresse eftersom fokus finns i hur lärare kan stöda och utmana studerandes genom handledande samtal.

Max deltagarantal: 16 pers.

Anmälning: Anmäl dig HÄR !

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

 

 

 

 

 

Dela på: