20.03 Positiv CV och positiv pedagogik

Plats: grundskolan Norsen, Helsingfors

Tidpunkt: onsdag 20.03.19 kl. 09.00 – 15.30

Målgrupp: Lärare och småbarnspedagoger på samtliga stadier

Anmälan: HÄR

Observera att kursen är öppen för intresserade pedagoger från samtliga kommuner!

Information om kursen;

Positiivinen cv-koulutukset koostuvat yhdestä lähiopetuspäivästä sekä kehittämistehtävästä, joka toteutetaan omassa opetuksessa/työyhteisössä.

Koulutuksessa muodostetaan kokonaiskuvan siitä, mitä vahvuusperustaisuus ja positiivinen pedagogiikka tarkoittavat opetuksessa sekä saadaan keinoja ja työvälineitä soveltaa sitä työssä ja työyhteisössä. Lisäksi opitaan ohjaamaan lapsia ja nuoria tunnistamaan, kehittämään ja dokumentoimaan vahvuuksiaan, taitojaan ja kiinnostuksen kohteitaan Positiivisen CV:n (PCV) avulla.

Teemoina koulutuspäivässä:

-Positiivinen pedagogiikka
-Luonteenvahvuudet: voimavahvuudet, ydinvahvuudet, kasvun vahvuudet
-Lapsen ja nuoren lahjakkuudet, taidot, vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet eri toimintaympäristöissä
-Positiivinen CV: miten tuodaan esiin ja dokumentoidaan lapsen ja nuoren näkyvää ja piilossa olevaa potentiaalia – uutta arviointiin
-Itsetuntemus ja identiteetti
-Palautteen annon kulttuuri: kannustamisen ja nähdyksi tulemisen voima – hyvinvointia luokkaan
-Tietoisuustaidot hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen tukena
-Kehittämistehtävän ideointia ja suunnittelua tulevaan

Kehittämistehtävänä on työstää oppilaiden kanssa Positiivinen CV ja soveltaa opittua laajemmin opetustyössä ja työyhteisössä. Työn etenemistä, ideoita, oivalluksia ja hyviä käytänteitä jaetaan hankkeen sivuilla Oivalluksia-osiossa. Työn voi tehdä työpareina/ryhmissä.

För mer information kontakta KOHUR- planeraren!

Dela på: