31.01 Multilitteracitet – att läsa och skriva i ett multimodalt perspektiv

Datum och tid: Deltagaren förutsätts att delta i samtliga seminarier.

OBS! Kurstillfället 15/1 kl. 16-19 INHIBERAD!

Nytt kursprogram:

Seminarium 1: v. 5, 31/1 kl. 16-19

Seminarium 2: v. 7, 13/2 kl. 16-19

Seminarium 3: v. 10, 04/03 kl. 16-19

Plats: Tölö gymnasium (alla tillfällen)

Målgrupp: Lärare i grundskolor åk 7-9 samt gymnasier i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda.

Innehåll: 

Fortbildningshelheten består av tre seminarier som tillsammans bildar en helhet. Målet är att erbjuda deltagarna möjlighet att fördjupa sina teoretiska kunskaper, och utifrån den kunskapen vidga sin undervisningsrepertoar. Under de tre seminarierna utgör skönlitteratur ett epicentrum för olika literacyaktiviteter.

De tre kurstillfällena bygger på varandra och på att deltagarna har läst givna texter inför varje seminarium. Mellan del 2 och del 3 ska deltagarna pröva något av det vi gått igenom i sin egen undervisning, samt på det avslutande seminariet presentera en reflektion om utfallet.

Vilka texter som ska läsas och andra instruktioner meddelas senare.

Fortbildare:

Ewa Jacquet, FD, lektor vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

Katarina Rejman, FD, lektor vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

Max deltagarantal: 20 pers.

Anmälning: Anmälan avslutad. Kontakta KOHUR-planeraren för efteranmälan, tack!

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: