Register- och dataskyddsbeskrivning

KOHUR samlar in deltagarens namn, e-postadress samt tjänsteuppgift och arbetskommun vid anmälan till KOHURs verksamhet. Deltagaren ger genom anmälan sitt samtycke till att KOHUR-planeraren använder uppgifterna för att meddela deltagaren om verksamhetens praktiska arrangemang. Uppgifterna ges endast till fortbildningens föreläsare eller deltagarens förman som tredje part. Uppgifterna lagras i anmälningssystemet webropol fram till bokslutet för verksamhetsåret och förstörs efter det.

Deltagaren i KOHUR:s verksamhet har rätt att kontrollera de insamlade uppgifter, som berör denne och att be om att bli bortglömd och fråntagen från anmälningsblanketten efter fortbildningen.

Kyrkslätt kommun har huvudansvar för KOHUR:s verksamhet och är registerförare, medan KOHUR-planeraren är anmälningslistans användare och har ensamrätt till att hantera registret. Information om register- och dataskyddsbeskrivningen hittas HÄR .

Frågor riktas till KOHUR-planerare Boel Blomqvist

Kontaktuppgifter: tel. 040 -126 98 33 e-post: boel.blomqvist@kirkkonummi.fi

Dela på: