15.03 Sorteringar – att utveckla språket och det logiska tänkandet

Datum och tid: torsdag 15.03 kl. 13 – 16 (obs! Nytt datum!)

Plats: Lagstads skola, Esbo centrum.

Målgrupp: Barnträdgårdslärare, specialbarnträdgårdslärare, förskolelärare och andra småbarnspedagoger.

Fortbildningens innehåll:

Sorteringar – ett sätt att utveckla språket och det logiska tänkandet.

Vi sorterar dagligen medvetet och omedvetet. På vilket sätt kan vi använda oss av det i undervisningen?

Utbildare: Jens Lindholm, Lärare i Larsmo och koordinator för INNOKAS – nätverket.

Värd: Annika Bergkvist, vice-rektor

Max deltagarantal: 30 personer

Anmälning: Anmäl dig HÄR!

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: