15.03 Logiskt tänkande och programmering

Datum och tid: torsdag 15.03 kl. 09 – 12.00 (Obs! Nytt datum!)

Plats: Lagstads skola, Esbo centrum.

Målgrupp: Barnträdgårdslärare, specialbarnträdgårdslärare, förskolelärare och andra småbarnspedagoger.

Fortbildningens innehåll: Logiskt tänkande och programmering.

Hur kan vi utveckla barnens logiska tänkande och programmeringsfärdigheter genom spel och lekar i det vardagliga mötet.

Utbildare: Jens Lindholm, Lärare i Larsmo och koordinator för INNOKAS – nätverket.

Värd: Annika Bergkvist, vice-rektor

Max deltagarantal: 30 personer

Anmälning: Anmäl dig HÄR!

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: