18.04 Portfoliometoden i undervisningen

Pedagogiskt café: Portfoliometoden i undervisningen

Datum och tid: onsdagen den 18.04 kl. 14.30 – 16.30

Plats: Helsinge skola, Övitsbölevägen 3, Vanda

Målgrupp: lärare i grundskolor åk 1-6 i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda.

Cafébeskrivning: 

Enligt den nya läroplanen ska eleverna lära sig att lära och de ska ta ansvar för sitt eget lärande. Eleven, kamraterna och läraren ska utvärdera och bedöma själva arbetet, framstegen och lärandet. Genom portfoliopedagogiken synliggörs lärandet och eleven uppmuntras att arbeta utifrån mål och tidigare kunskaper. Digital portfolio gör det möjligt att dokumentera på olika sätt och kan göra arbetet smidigt och synligt för eleven, läraren och vårdnadshavaren. Agneta Lundmark, som är utvecklingslärare i Helsingfors stad, ger stöd i hur portfoliopedagogiken kan användas i undervisningen samt handleder lärarna i att komma igång med portfolioprocessen. Deltagarna förväntas ha med sig egen digital utrustning.

Frågor och funderingar kan skickas till agneta.lundmark@edu.hel.fi

Föreläsare: Agneta Lundmark, pedagogisk ledare i Botby grundskola och en av Helsingfors utbildningsverks utvecklingslärare

Värd: Rektor Marielle Mutka

Max deltagarantal: 40 pers.

Anmälning: Anmäl dig HÄR!

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: