15.03 ”Barnen med på noterna” – tips och idéer i musikpedagogik åt småbarnspedagoger och förskolelärare del 2

Fortbildningen består av två delar och en tredje del kan ordnas om det finns intresserade deltagare.

Det är önskvärt att deltagaren deltar i båda delarna av fortbildningen.

Datum och tid: del 2 torsdag 15.03 kl. 16.30 – 19.30

Plats: Lagstads förskola, Esbo centrum

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Inga förhandskunskaper behövs.

Innehåll: Del 2. Att utveckla och utmana sig i att använda musik mångsidigt tillsammans med barnen.

Att ha det roligt tillsammans med barnen genom musik.

Nya sånger och fingerlekar, mångsidig användning av rytminstrument,

musikrörelselekar, enkla danser,rytmövningar, klassisk musik i barngruppen

samt tips på material som kan användas ( böcker, musik mm.).

Utbildare: Pia Michelson, Lärare i musiklek vid musikinstitutet Kungsvägen och handledare åt studerande i musiklek.

Värd: Harriet Weurlander, föreståndare för Lagstads daghem och förskola.

Max deltagarantal: 20 personer

Anmälning: Anmälan är stängd!

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: