08.03 ”Barnen med på noterna” – tips och idéer i musikpedagogik åt småbarnspedagoger och förskolelärare del 1

Fortbildningen består av två delar och en tredje del kan ordnas om det finns intresserade deltagare.

Det är önskvärt att deltagaren deltar i båda tillfällena.

Datum och tid: del 1 torsdag 08.03 kl. 16.30 – 19.30

Plats: Lagstads förskola, Esbo centrum

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Inga förhandskunskaper behövs.

Innehåll: Del 1. Att våga prova sig fram och gå förbi ”bekvämlighetszonen”.

Att ha det roligt tillsammans med barnen genom musik.

Nya sånger och fingerlekar, mångsidig användning av rytminstrument,

musikrörelselekar, enkla danser,rytmövningar, klassisk musik i barngruppen

samt tips på material som kan användas ( böcker, musik mm.).

Utbildare: Pia Michelson, Lärare i musiklek vid musikinstitutet Kungsvägen och handledare åt studerande i musiklek.

Värd: Harriet Weurlander, föreståndare för Lagstads daghem och förskola.

Max deltagarantal: 20 personer

Anmälning: Anmälan är stängd!

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: