Vad är KOHUR?

KOHUR – kompetensutveckling inom huvudstadsregionens svenska utbildningsväsen är ett samarbetsprojekt kring kompetensutveckling för personalen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, grundläggande- och gymnasieutbildningen i Vanda, Helsingfors, Esbo och Grankulla stad samt Kyrkslätts kommun.

Vision: glädje i lärandet och en välmående arbetsgemenskap

Mission: systematisk och målinriktad kompetensutveckling med fokus på att samarbeta och lära av varandra

Målsättning: professionella lärare som ger förutsättningar för barn/elever/studerande att utveckla en stark självkänsla samt kunskaper och färdigheter som behövs nu och i framtiden.

Målgrupp: all personal inom småbarnspedagogiken, grundskolan och gymnasiet

Temata 2016-2018: Gemensam lärstig 6-19 årförskola, skola, gymnasiet 

Svenska språket

Nya forskningsrön

Ämnesspecifika nätverk

Nya läroplanen

Kommunikationskanaler: följ KOHUR på sociala medier så får du påminnelser om aktuell fortbildning!

www.kohur.fi

Facebook KOHUR

Twitter @wwwkohurfi

Finansiering: KOHUR har startat 2010 som ett statsunderstött projekt under programmet KUNNIG (Osaava Ohjelma). Projektfinansiering har erhållits i många omgångar och nuvarande projektperiod tar slut våren 2017. Den gemensamma satsningen på kompetensutveckling under namnet KOHUR fortsätter även efter detta.

Deltagaravgifter: All fortbildning är gratis för deltagarna. 

ESPOO      KAUNIAINEN                

Dela på: