07.03 Nätverksträff för ämneslärare i modersmål INHIBERAD

Nätverksträff för ämneslärare i modersmål

Datum och tid: onsdagen den 07.03.2018 kl. 14.00 – 16.30 TRÄFFEN ÄR INHIBERAD PÅ GRUND AV ETT LÅGT DELTAGARANTAL. VI GÖR ETT NYTT FÖRSÖK SENARE UNDER VT 2018.

Plats: Åshöjdens grundskola, Helsingfors

Målgrupp: Ämneslärare i modersmål (svenska) i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda.

Program:

Under nätverksträffen finns möjlighet att träffa kolleger i regionen samt att diskutera aktuella ämnen. Detta är den första träffen och hålls i samarbete med nätverket för ämneslärare i biologi och geografi. Under mötet planeras nätverkens fortsatta verksamhet.

Träffen leds av Laura Bergvall (ämneslärare i biologi och geogafi) och Crista Åberg (ämneslärare i modersmål/svenska).

Fokus för denna träff är:

Nya läroplanen: hjälp eller stjälp? Hur tacklar man  olika utmaningar t. ex. i bedömningen och upplägget i olika årskurser.

Fortbildare: Laura Bergvall (ämneslärare i biologi och geogafi) och Crista Åberg (ämneslärare i modersmål)

Värd:  Laura Bergvall, Åshöjdens grundskola, Helsingfors

Max deltagarantal: 40 pers.

Anmälning: Anmäl dig HÄR !

OBS! Anmälningstiden tar slut ca 1 vecka före fortbildningstillfället. Ifall du är sent ute och anmälningslänken inte mera fungerar, kolla med planeraren ifall du ryms med. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dela på: